RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA  RODO

 

1. Foto-Video Usługi, Usługi komputerowe Wiesław Wasylewicz przetwarza dane osobowe klientów.

2. Administratorem danych osobowych jest Foto-Video Usługi, Usługi komputerowe Wiesław Wasylewicz Bachlawa 34, 38-604 Hoczew.

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się
Foto-Video Usługi, Usługi komputerowe Wiesław Wasylewicz e-mail: w.wasylewicz@wp.pl tel. 692 210 552.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wystawienia rachunku, wykonania, aktualizacji strony internetowej lub innej zleconej usługi.

5. Dane mogą być udostępniane instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane będą przechowywane w formie papierowej i elektronicznej przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa.

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w ramach przepisów prawa zezwalających na usunięcie danych.

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Administrator informuje także, że w przy przetwarzaniu danych nie jest stosowane profilowanie.

 

Bachlawa, 25.05.2018 r.